tDsigns
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ tDsigns.com

ท่านกำลังเข้าใช้งานเว็บบอร์ดในสถานะ "ผู้มาเยือน" ซึ่งไม่สามารถที่จะตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆได้

ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานที่ tDsigns แล้วท่านจะได้รับสิ่งดีดีกลับไป

tDsigns - Design by T ที่นี่เรามอบสิ่งดีดีให้คุณ..ด้วยใจ

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

Go down

Star ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by TonyWins on Sat 19 Nov 2011, 20:57

ตัวอย่างนี้แกะมาจากของต่างประเทศเช่นเคยครับ โดยในตอนที่ 1 นี้เราจะทำการขึ้นโมเดลห้องนอนพร้อมบัวเพดานอย่างง่ายๆจากแปลนรูปภาพ

1. แบบแปลนที่เราจะนำไปขึ้นโมเดล โดยห้องที่เราจะขึ้นจะเป็นห้องนอนทางด้านซ้ายล่าง

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom01
คลิกเพื่อดูและบันทึกภาพขนาดใหญ่

2. ทำการปรับเลย์เอาท์ของโปรแกรมให้เป็นมาตราฐานโดยเลือกไปที่เมนู Layout > Tabbed

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom02

3. ทำการปรับหน่วยวัดให้เป็นเมตรโดยไปที่เมนู System > Preferences จากนัั้นเลือกไปที่ Units กำหนดค่า Unit System: Metric และ Default Unit: Meters และอาจจะปรับในส่วนของ Tool Handles เพิ่มเติม โดยกำหนดค่า Selected Tool Handles: Advanced และ Unselected Tools Handles: Advanced

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom03

4. ไปที่ Item List คลิกเลือกที่ Add Item > Backdrop Item กำหนดค่า Projection Type: Top จากนั้นที่ Image คลิกที่ช่องด้านขวา แล้วคลิกที่ Add Clip > (load image) และเลือกไปที่ไฟล์รูปภาพที่ใช้เป็นแบบแปลน

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom04

5. เลื่อนเม้าส์ไปชี้บน Properties ของ Backdrop Item แล้วกดคีย์ Num0 กำหนดค่า Transparency: 85% เพื่อกำหนดความโปร่งใสให้กับ Backdrop Item (กดคีย์ Num0 อีกครั้งเพื่อย่อแถบ Properties)

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom05

6. ไปที่มุมมอง Top และปรับรูปแบบการแสดงผลเป็น Wireframe คลิกเลือกที่เลเยอร์ Mesh จากนั้นเลือกไปที่เครื่องมือ Cube ทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมในส่วนของห้องนอน แล้วกำหนดขนาดในส่วนของ Size Z: 9 m เราจะใช้รูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นไกด์ในการกำหนดขนาดของ Backdrop อีกที

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom06

7. เลือกไปที่เลเยอร์ Backdrop Item แล้วใช้เครื่องมือ Move และ Scale ทำการปรับขนาดและเคลื่อนย้าย Backdrop โดยปรับขนาดให้ความยาวของห้องเท่ากับความยาวของรูปสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นโดยประมาณ เพื่อเวลาที่เราขึ้นโมเดลจะได้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom07

8. ไปที่โหมด Edges ทำการลบรูปสี่เหลี่ยมทิ้งไป แล้วเลือกแถบเครื่องมือ Duplicate เลือกเครื่องมือ Pen Extrude กำหนดค่า Type: Colsed คลิกปุ่ม >> เลือกรูปแบบโปรไฟล์ที่ต้องการ กำหนดค่า Size: 20 cm, Curve Subdivision Tolerance: 2 mm, Pivot: Right-Bottom เปิดการทำงานของ Snapping

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom08

จากนั้นให้ทำการวาดเส้นไปตามขอบด้านในของผนังห้อง วิธีการวาดให้คลิกที่มุมใดมุมหนึ่งเพื่อเริ่มต้น จากนั้นไล่คลิกไปตามมุมต่างๆของห้อง เทคนิคการกำหนดให้เส้นตรงนก็คือให้คลิกแล้วขยับซ้าย ขวา บน ล่าง เมื่อเส้นตรงได้ระดับมันจะไม่ขยับ

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom09

9. ไปที่มุมมอง Front ใช้เครื่องมือ Move (W) คลิกที่แขนสีเขียวแล้วเลื่อนขอบบัวโดยให้ขอบด้านล่างสุดเสมอกับระนาบของพื้นดิน (ระนาบของแกน x และ z) เพื่อกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับกำหนดความสูงของบัวเพดาน (อย่าลืมยกเลิกการใช้งานเครื่องมือ Move โดยการกดคีย์ Q หรือเคาะ Spacebar)

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom10

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom11

10. ใช้เครื่องมือ Move อีกครั้งโดยลากแขนสีเขียวขึ้นไปด้านบน กำหนดค่า Position Y: 2.8 m

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom12

11. ในกรณีที่ขอบบัวด้านบน และด้านล่างของฝั่งซ้ายไม่เสมอกัน ให้ไปที่มุมมองด้านบน คลิกขวาลากเลือกขอบบัวด้านบน หรือด้านล่างก็ได้ แต่ถ้าตรงกันแล้วให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 13

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom13

12. ไปที่มุมมองด้านหน้า (Num 2) ใช้เครื่องมือ Move (W) คลิกที่แขนสีแดงเลื่อนเส้นที่ถูกเลือกให้เสมอกับเส้นสีขาว

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom14

13. ไปที่มุมมอง Perspective (Num .) ดับเบิ้ลคลิกที่เส้นขอบด้านล่างสุดและเส้นขอบด้านในของข้างบน กดคีย์ Delete เพื่อลบเส้นที่ถูกเลือกทิ้งไป

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom15

14. ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบด้านล่าง เลือกเครื่องมือ Extend (Z) คลิกและลากแขนสีเขียวลงมา กำหนดค่า Offset Y: -2.8 m

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom16

15. กำหนดรูปแบบการแสดงผลเป็น Advanced OpenGL ไปที่โหมด Polygon เลือกพื้นผิวทั้ง 3 พื้นผิวดังรูป แล้วกดคีย์ Delete เพื่อลบทิ้งไป

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom17

16. ไปที่โหมดเส้น คลิกเลือกที่เส้นทั้ง 2 เส้น เลือกเครื่องมือ Bridge จากแถบเครื่องมือ Duplicate หรือ Edge ก็ได้ กำหนดค่า Segments: 1 จากนั้นคลิกเม้าส์บนพื้นที่ทำงาน จะเป็นการสร้างพื้นผิวเชื่อมต่อระหว่างเส้น 2 เส้นที่ถูกเลือก

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom18

17. ไปที่โหมด Polygon คลิกเลือกพื้นผิวทั้ง 3 ดังรูป แล้วคลิกขวาเลือกคำสั่ง Merge เพื่อรวมพื้นผิวให้เป็นพื้นผิวเดียว

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom19

18. ดับเบิ้ลคลิกที่เส้นขอบด้านล่างของบัวเพดานในตำแหน่งของเตียงนอน เลือกเครื่องมือ Pen Extrude เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการ กำหนดค่า Size: 10 cm, Curve Subdivision Tolerance: 2 mm, Pivot: Left-Bottom และคลิกเช็กให้มีเครื่องหมายที่ Reverse X จากนั้นคลิกบนพื้นที่ทำงานเพื่อสร้างขอบบัวตามเส้นที่เลือกไว้

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom20

19. เลือกเส้นด้านในของเพดานในส่วนเตียงนอนทั้งหมด แล้วกดคีย์ P เพื่อเติมพื้นผิว

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom21

20. ทำการเติมพื้นผิวให้กับเพดานและพื้นห้องโดยใช้เทคนิคตามขั้นตอนที่ 19 จากนั้นให้ปิดตาของ Backdrop Item และเปลี่ยนชื่อของ Mesh เป็น Bed Room

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom22

ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว] Modoroom23

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ห้องพร้อมบัวเพดานเบื้องต้น ในตอนต่อไปจะเป็นการเจาะช่องหน้าต่าง ช่องประตูให้กับห้องครับ ขอเวลาจัดเตรียมข้อมูลสักหน่อย เพราะการนำเสนอตัวอย่างแบบภาพนิ่งนี้ ผมต้องจัดเตรียมรูปภาพและคำอธิบายเยอะพอสมควรครับ


แก้ไขล่าสุดโดย C-Gru เมื่อ Thu 11 Jul 2013, 18:33, ทั้งหมด 16 ครั้ง

__________________________________________________________________________________________________________________
ไม่จำเป็นต้องโพสต์ขอบคุณทุกครั้งไป เพราะ "คำขอบคุณ" ที่เกิดขึ้นแม้เพียงภายในจิตใจ นั่นคือคำขอบคุณที่แท้จริง
TonyWins
TonyWins
User
User

Male กุมภ์ ชวด
จำนวนข้อความ : 2832
คะแนนความดี : 12840
ชื่อเสียง : 97
วันที่เข้าร่วม : 18/07/2009
อายุ : 46
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

https://www.tdsigns.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by TonyWins on Sat 19 Nov 2011, 22:14


แก้ไขล่าสุดโดย C-Gru เมื่อ Thu 11 Jul 2013, 18:33, ทั้งหมด 11 ครั้ง

__________________________________________________________________________________________________________________
ไม่จำเป็นต้องโพสต์ขอบคุณทุกครั้งไป เพราะ "คำขอบคุณ" ที่เกิดขึ้นแม้เพียงภายในจิตใจ นั่นคือคำขอบคุณที่แท้จริง
TonyWins
TonyWins
User
User

Male กุมภ์ ชวด
จำนวนข้อความ : 2832
คะแนนความดี : 12840
ชื่อเสียง : 97
วันที่เข้าร่วม : 18/07/2009
อายุ : 46
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

https://www.tdsigns.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by padawan_jesus on Tue 22 Nov 2011, 03:40

ขอบคุณมากครับผม ขำ

padawan_jesus
Keyboard
Keyboard

Male พิจิก มะเส็ง
จำนวนข้อความ : 8
คะแนนความดี : 12
ชื่อเสียง : 0
วันที่เข้าร่วม : 09/11/2011
อายุ : 29

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by bauxar1 on Wed 30 Nov 2011, 16:06

สามารถนำไฟล์อื่นที่นอกเหนือจากไฟล์รูปภาพมาอ้างอิงได้ไหมครับ เช่น CAD เพราะงานที่ผมใช้ค่อนข้างยุ่งเกี่ยวกับไฟล์ CAD เยอะครับ เวลาขึ้น Model ส่วนใหญ่ก็จะอ้างอิงจากเส้น CAD เอาน่ะครับ

bauxar1
Keyboard
Keyboard

Male ธนู มะเส็ง
จำนวนข้อความ : 5
คะแนนความดี : 5
ชื่อเสียง : 0
วันที่เข้าร่วม : 28/10/2011
อายุ : 29

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by TonyWins on Wed 30 Nov 2011, 17:26

@bauxar1 พิมพ์ว่า:สามารถนำไฟล์อื่นที่นอกเหนือจากไฟล์รูปภาพมาอ้างอิงได้ไหมครับ เช่น CAD เพราะงานที่ผมใช้ค่อนข้างยุ่งเกี่ยวกับไฟล์ CAD เยอะครับ เวลาขึ้น Model ส่วนใหญ่ก็จะอ้างอิงจากเส้น CAD เอาน่ะครับ

พอมีหนทางครับท่าน เดี๋ยวขอทดสอบก่อนครับ แบบว่าผมใช้ CAD ไม่ค่อยเป็นอ่ะครับ

__________________________________________________________________________________________________________________
ไม่จำเป็นต้องโพสต์ขอบคุณทุกครั้งไป เพราะ "คำขอบคุณ" ที่เกิดขึ้นแม้เพียงภายในจิตใจ นั่นคือคำขอบคุณที่แท้จริง
TonyWins
TonyWins
User
User

Male กุมภ์ ชวด
จำนวนข้อความ : 2832
คะแนนความดี : 12840
ชื่อเสียง : 97
วันที่เข้าร่วม : 18/07/2009
อายุ : 46
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

https://www.tdsigns.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by bauxar1 on Wed 30 Nov 2011, 17:29

C-Gru พิมพ์ว่า:
@bauxar1 พิมพ์ว่า:สามารถนำไฟล์อื่นที่นอกเหนือจากไฟล์รูปภาพมาอ้างอิงได้ไหมครับ เช่น CAD เพราะงานที่ผมใช้ค่อนข้างยุ่งเกี่ยวกับไฟล์ CAD เยอะครับ เวลาขึ้น Model ส่วนใหญ่ก็จะอ้างอิงจากเส้น CAD เอาน่ะครับ

พอมีหนทางครับท่าน เดี๋ยวขอทดสอบก่อนครับ แบบว่าผมใช้ CAD ไม่ค่อยเป็นอ่ะครับ

ขอบคุณมากครับ ผมก็เริ่มฝึก modo ได้ไม่นานแต่ชอบ Interface และ Tools ของ Modo กว่า 3Dmaxs ครับ ยังไงจะคอยติดตามผลงานครับผม

bauxar1
Keyboard
Keyboard

Male ธนู มะเส็ง
จำนวนข้อความ : 5
คะแนนความดี : 5
ชื่อเสียง : 0
วันที่เข้าร่วม : 28/10/2011
อายุ : 29

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by TonyWins on Wed 30 Nov 2011, 17:46

ถ้าจะให้ดี พอจะมีไฟล์ CAD ให้ผมทำตัวอย่างสักไฟล์ไหมครับ ขอเฉพาะรูปด้านครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ไม่เอาครับ ไม่งั้นผมนั่งลบเส้นเหล่านั้นตาลาย

__________________________________________________________________________________________________________________
ไม่จำเป็นต้องโพสต์ขอบคุณทุกครั้งไป เพราะ "คำขอบคุณ" ที่เกิดขึ้นแม้เพียงภายในจิตใจ นั่นคือคำขอบคุณที่แท้จริง
TonyWins
TonyWins
User
User

Male กุมภ์ ชวด
จำนวนข้อความ : 2832
คะแนนความดี : 12840
ชื่อเสียง : 97
วันที่เข้าร่วม : 18/07/2009
อายุ : 46
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

https://www.tdsigns.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by TonyWins on Thu 01 Dec 2011, 03:31

@bauxar1 พิมพ์ว่า:สามารถนำไฟล์อื่นที่นอกเหนือจากไฟล์รูปภาพมาอ้างอิงได้ไหมครับ เช่น CAD เพราะงานที่ผมใช้ค่อนข้างยุ่งเกี่ยวกับไฟล์ CAD เยอะครับ เวลาขึ้น Model ส่วนใหญ่ก็จะอ้างอิงจากเส้น CAD เอาน่ะครับ

จัดทำตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วครับท่าน ยิงฟัน

__________________________________________________________________________________________________________________
ไม่จำเป็นต้องโพสต์ขอบคุณทุกครั้งไป เพราะ "คำขอบคุณ" ที่เกิดขึ้นแม้เพียงภายในจิตใจ นั่นคือคำขอบคุณที่แท้จริง
TonyWins
TonyWins
User
User

Male กุมภ์ ชวด
จำนวนข้อความ : 2832
คะแนนความดี : 12840
ชื่อเสียง : 97
วันที่เข้าร่วม : 18/07/2009
อายุ : 46
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

https://www.tdsigns.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by Teerqwat on Sat 17 Dec 2011, 20:36

ผมว่าพี่อธิบายเป็นรูปแบบ vdo เหมือนตอนแรก ๆ ก็จะดีครับ

Teerqwat
CRT Monitor
CRT Monitor

Male เมษ เถาะ
จำนวนข้อความ : 29
คะแนนความดี : 52
ชื่อเสียง : 3
วันที่เข้าร่วม : 29/08/2011
อายุ : 32

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by vayu2555 on Wed 29 Feb 2012, 22:10

thank...................you

vayu2555
OP Mouse
OP Mouse

Male มังกร มะเส็ง
จำนวนข้อความ : 1
คะแนนความดี : 1
ชื่อเสียง : 0
วันที่เข้าร่วม : 29/02/2012
อายุ : 41

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by wasuthan on Thu 20 Jun 2013, 21:47

ยิ้ม โปรแกรม Modo หรือเปล่าครับ

wasuthan
Core I5
Core I5

Male เมษ ระกา
จำนวนข้อความ : 112
คะแนนความดี : 1120
ชื่อเสียง : 8
วันที่เข้าร่วม : 18/05/2011
อายุ : 50

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by TonyWins on Fri 21 Jun 2013, 09:57

@wasuthan พิมพ์ว่า:ยิ้ม โปรแกรม Modo หรือเปล่าครับ

ใช่แล้วครับท่าน

__________________________________________________________________________________________________________________
ไม่จำเป็นต้องโพสต์ขอบคุณทุกครั้งไป เพราะ "คำขอบคุณ" ที่เกิดขึ้นแม้เพียงภายในจิตใจ นั่นคือคำขอบคุณที่แท้จริง
TonyWins
TonyWins
User
User

Male กุมภ์ ชวด
จำนวนข้อความ : 2832
คะแนนความดี : 12840
ชื่อเสียง : 97
วันที่เข้าร่วม : 18/07/2009
อายุ : 46
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

https://www.tdsigns.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by TonyWins on Sun 30 Jun 2013, 13:37

วิดีโอตอนที่ 2 มาแล้วนะครับ

__________________________________________________________________________________________________________________
ไม่จำเป็นต้องโพสต์ขอบคุณทุกครั้งไป เพราะ "คำขอบคุณ" ที่เกิดขึ้นแม้เพียงภายในจิตใจ นั่นคือคำขอบคุณที่แท้จริง
TonyWins
TonyWins
User
User

Male กุมภ์ ชวด
จำนวนข้อความ : 2832
คะแนนความดี : 12840
ชื่อเสียง : 97
วันที่เข้าร่วม : 18/07/2009
อายุ : 46
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

https://www.tdsigns.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by TonyWins on Wed 03 Jul 2013, 07:19

วิดีโอตอนที่ 3 มาแล้วครับ

__________________________________________________________________________________________________________________
ไม่จำเป็นต้องโพสต์ขอบคุณทุกครั้งไป เพราะ "คำขอบคุณ" ที่เกิดขึ้นแม้เพียงภายในจิตใจ นั่นคือคำขอบคุณที่แท้จริง
TonyWins
TonyWins
User
User

Male กุมภ์ ชวด
จำนวนข้อความ : 2832
คะแนนความดี : 12840
ชื่อเสียง : 97
วันที่เข้าร่วม : 18/07/2009
อายุ : 46
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

https://www.tdsigns.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by TonyWins on Thu 11 Jul 2013, 18:34

ตอนที่ 4 มาแล้วเด้อ สดๆ ร้อนๆ

__________________________________________________________________________________________________________________
ไม่จำเป็นต้องโพสต์ขอบคุณทุกครั้งไป เพราะ "คำขอบคุณ" ที่เกิดขึ้นแม้เพียงภายในจิตใจ นั่นคือคำขอบคุณที่แท้จริง
TonyWins
TonyWins
User
User

Male กุมภ์ ชวด
จำนวนข้อความ : 2832
คะแนนความดี : 12840
ชื่อเสียง : 97
วันที่เข้าร่วม : 18/07/2009
อายุ : 46
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

https://www.tdsigns.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by Neokonin on Fri 02 Aug 2013, 19:59

C-Gru พิมพ์ว่า:ตอนที่ 4 มาแล้วเด้อ สดๆ ร้อนๆ
อยากทราบว่า จะมีวิดีโอตอน 5 ออกมามั๊ยครับ (ตอน render)
ผมขอถามก่อนนะครับ ถ้าผมอยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ vdo training จะได้มั๊ยครับ ? ขอถามก่อน ยิงฟัน
Neokonin
Neokonin
Core I5
Core I5

Male มังกร จอ
จำนวนข้อความ : 39
คะแนนความดี : 1044
ชื่อเสียง : 0
วันที่เข้าร่วม : 19/04/2011
อายุ : 36

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by TonyWins on Fri 02 Aug 2013, 20:52

น่าจะยังมีอีกสาม-สี่ตอนครับ

ส่วนความเห็นแสดงได้เต็มที่เลยครับ จะได้นำมาปรับรูปแบบการนำเสนอ (ถ้าเป็นเรื่องเสียงอาจจะต้องทำใจหน่อยนะครับ ผมเป็นพวกเสลดเยอะ ๕๕๕)

__________________________________________________________________________________________________________________
ไม่จำเป็นต้องโพสต์ขอบคุณทุกครั้งไป เพราะ "คำขอบคุณ" ที่เกิดขึ้นแม้เพียงภายในจิตใจ นั่นคือคำขอบคุณที่แท้จริง
TonyWins
TonyWins
User
User

Male กุมภ์ ชวด
จำนวนข้อความ : 2832
คะแนนความดี : 12840
ชื่อเสียง : 97
วันที่เข้าร่วม : 18/07/2009
อายุ : 46
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

https://www.tdsigns.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by Neokonin on Wed 07 Aug 2013, 22:15

ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ เขิน 
เพียงแค่เพิ่มการอธิบายในบางขั้นตอน
เช่น ขั้นตอนต่อไปจะทำอะไร แล้วก็ จะทำเพื่ออะไร ทำไมถึงต้องทำแบบนี้ (ไม่ได้หมายถึงวัตถุที่จะสร้างนะครับ แต่หมายถึง ในการปรับแต่งวัตถุในบางครั้ง)
ตัวอย่างวิดีโอที่ 1 ตอนสร้างบัวฝ้าครับ ตอนที่เลือก Type ทำไมต้องเป็น close เลือกเป็น open ได้มั๊ย ถ้าเลือก open จะเป็นยังไง เป็นต้นครับ หรือ ตอนที่สร้างบัวฝ้าเสร็จแล้ว มีตอนนึงที่ลบเส้นขอบบัว ด้านบน กับ ด้านล่าง ทิ้งไป อะไรแบบนี้แหละครับ ที่อยากให้อธิบายเพิ่มเติมว่า ทำไมต้องลบอะครับ หรือ ตอนที่ลบผนัง 2 พื้นผิวที่อยู่บนหัวเตียงอะครับ ทำไมเราต้องลบ เพื่ออะไร และเราจะทำยังไงต่อไป เป็นต้นครับ

และอีกอย่างครับ ไม่ต้องกลัวผิดนะครับ ผมว่าถ้าผิดก็ให้มันผิดไปเลยครับ (ดีซะอีก) คนดูจะได้รู้่ว่า ถ้าทำผิดแบบนี้แล้วจะหาวิธีแก้ยังไงครับ (อันนี้ความคิดผมนะ ทำแบบนี้คนจะเข้าใจแบบว่า ไม่ต้องจำเลยครับ คือ เข้าใจแจ่มแจ้งเลย) แต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงเหมือนกันนะคับ
แต่ผมไม่ได้หมายถึงว่า ที่มีอยู่มันไม่ดีนะครับ มันดีอยู่แล้วละครับ เพียงแต่อยากให้เพิ่มเติมให้มันเป็นธรรมชาติๆ มากขึ้นอะครับ ยิ้ม 
ส่วนเรื่องเสียงโอเคแล้วครับ ไม่เป็นปัญหาธรรมชาติดีครับ

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ที่มอบให้กันครับ
Neokonin
Neokonin
Core I5
Core I5

Male มังกร จอ
จำนวนข้อความ : 39
คะแนนความดี : 1044
ชื่อเสียง : 0
วันที่เข้าร่วม : 19/04/2011
อายุ : 36

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by TonyWins on Wed 07 Aug 2013, 23:59

จริงๆก็อยากจะอธิบายละเอียดๆ นะครับ แต่มันติดที่...นิสัยคนไทยไม่ชอบฟังอะไรยืดเยื้อ ผมเลยตัดออกไป กะว่าจะเอามาเจาะอีกทีในเรื่องของการใช้งานเครื่องมือแต่ละชนิด อีกอย่างก็อยากให้ลองปรับค่าต่างๆ ดูด้วยตัวเองครับ มันจะเข้าใจแบบว่า อ๋อ อย่างนี้นี่เอง (โดยส่วนตัวผมก็จะศึกษามาด้วยวิธีนี้ครับ บางครั้งผมก็ฟังฝรั่งพูดไม่เข้าใจ ผมก็ใช้วิธีลองผิด ลองถูก ลองปรับโน่น ลองแต่งนี้ แล้วก็ร้อง อ๋อ พอ ฮ๋อ แล้วมันก็เลยกลายเป็นความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น)

__________________________________________________________________________________________________________________
ไม่จำเป็นต้องโพสต์ขอบคุณทุกครั้งไป เพราะ "คำขอบคุณ" ที่เกิดขึ้นแม้เพียงภายในจิตใจ นั่นคือคำขอบคุณที่แท้จริง
TonyWins
TonyWins
User
User

Male กุมภ์ ชวด
จำนวนข้อความ : 2832
คะแนนความดี : 12840
ชื่อเสียง : 97
วันที่เข้าร่วม : 18/07/2009
อายุ : 46
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

https://www.tdsigns.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by Neokonin on Thu 08 Aug 2013, 19:55

อันที่จริง ผมก็ศึกษามาแบบพี่ C-Gru นี่แหละครับ จาก YouTube เป็นส่วนใหญ่ จนผมได้มารู้จักเว็บท่านเมื่อ 2 ปีที่แล้วนี่แหละครับ (ถ้าทำได้ก็แจ่มเลยครับ)
ขอบคุณท่านมาก
Neokonin
Neokonin
Core I5
Core I5

Male มังกร จอ
จำนวนข้อความ : 39
คะแนนความดี : 1044
ชื่อเสียง : 0
วันที่เข้าร่วม : 19/04/2011
อายุ : 36

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by princg28 on Wed 27 Sep 2017, 13:28

อยากหาคนสอน MODO ครับ รบกวนขอรายละเอียดด้วยครับ
princg28
princg28
OP Mouse
OP Mouse

Male กรกฎ มะแม
จำนวนข้อความ : 2
คะแนนความดี : 2
ชื่อเสียง : 0
วันที่เข้าร่วม : 28/08/2017
อายุ : 40

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: ตัวอย่างการขึ้นโมเดล ชุด Bedroom Interior [วิดีโอตอนที่ 4 มาแล้ว]

ตั้งหัวข้อ by TonyWins on Wed 27 Sep 2017, 23:02

@princg28 พิมพ์ว่า:อยากหาคนสอน MODO ครับ รบกวนขอรายละเอียดด้วยครับ

อยู่แถวไหนครับ โทรมาคุยกันครับ 0818602440

__________________________________________________________________________________________________________________
ไม่จำเป็นต้องโพสต์ขอบคุณทุกครั้งไป เพราะ "คำขอบคุณ" ที่เกิดขึ้นแม้เพียงภายในจิตใจ นั่นคือคำขอบคุณที่แท้จริง
TonyWins
TonyWins
User
User

Male กุมภ์ ชวด
จำนวนข้อความ : 2832
คะแนนความดี : 12840
ชื่อเสียง : 97
วันที่เข้าร่วม : 18/07/2009
อายุ : 46
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

https://www.tdsigns.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ